Mindfulness yrityksilleMindfulness yrityksille

Tänä päivänä yhä useampi yritys, kuten Sony, Google ja Apple, ovat huomanneet omissa työyhteisöissään kuinka mindfulness- menetelmää hyödyntämällä voidaan lisätä työssä jaksamista, työtyytyväisyyttä ja tehokkuutta. Ja kuinka menetelmä auttaa stressinhallinnassa sekä vahvistamaan ihmisten hyvinvointia ja fyysistä terveyttä.

Joka kolmas työntekijä kärsii työperäisestä stressistä. Stressi, ahdistus sekä masennus aiheuttavat yhä enemmän työ poissaoloja. Masennuksesta on tullut yleisin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syy.

Mindfulness menetelmästä on tehty yli 4000 tutkimusta viimeisen 20 vuoden aikana. Tutkimuksissa on muun muassa todettu menetelmän;

  • laskevan stressihormonitasoja
  • ennaltaehkäisevän ahdistusta
  • vahvistavan taitoja haastavissa työtehtävissä
  • lisäävän luovuutta
  • parantavan keskittymiskykyä
  • vahvistavan ihmissuhdetaitoja
  • vahvistavan hyvinvointia ja immuunipuolustusjärjestelmää
  • auttavan työssä jaksamista

Muutamia viimeaikaisia tutkimustuloksia;

– Lyhytaikainenkin mindfulness harjoittelu parantaa tarkkaavaisuutta ja itsesääntelyä (Tang Y et al. 2007)

– Mindfulness harjoittelu vähensi koettua stressiä ja itseään toistavaa kielteistä ajattelua (Shapiro SL, Oman D, Thoresen CE, Plante TG, Flinders T. 2008)

– Mindfulness harjoittelu ehkäisi voimakkaan stressin heikentävää vaikutusta työmuistin kapasiteettiin ja lisäsi positiivisia tunteita (Jha A.P., Stanley EA et al 2010)

Henkilöstön hyvinvointiin suunnatut mindfulness luennot ja koulutukset yrityksille

Perehdymme luennoilla ja koulutuksissa mindfulness-menetelmään ja kuinka hyödyntää menetelmää päivittäisessä elämässä.

Mindfulness koulutuksiin osallistuneet ovat kertoneet että muun muassa, stressaavat ajatukset ovat vähentyneet sekä keskittymiskyky ja yleinen olotila ovat parantuneet koulutuksissa opittujen taitojen avulla.

Luento tai koulutus voidaan toteuttaa teille sopivimmassa paikassa, esimerkiksi yrityksenne neuvottelu-/koulutustiloissa, Ceeston tiloissa tai ulkopuolelta varatuissa tiloissa.

Halutessanne voimme myös sopia jatkokoulutuksesta tai seurantakäynneistä.

Koulutus soveltuu hyvin myös esimerkiksi työhyvinvointi- tai virkistyspäiville.

Mindfulness koulutukset soveltuvat myös yhdistyksille, järjestöille ja ryhmille.

Muutama palaute koulutuksista:

”Koulutuksesta pidettiin ja sitä voi suositella muillekin. Saimme hyviä työkaluja stressin purkuun, lasten kanssa toimimiseen ja itsensä kehittämiseen. Harjoitteet ja tietoiskut ja keskustelu toteutui sopivassa suhteessa. Koulutuksesta sai hyviä juttuja arkeen. Koulutus vastasi odotuksia. Jos ei tiennyt vielä asiasta, niin sai hyvän kuvan mitä Mindfulness on.” Tuulevi Annala, Lahden kaupunki

”Pidimme kurssista kaikki tosi paljon. Mietimme, että päivähoidon muu henkilöstö hyötyisi myös tällaisesta, suosittelemme muillekin. Moni on ollut kurssin jälkeen enemmän tietoisesti läsnä ja esim. rauhoittunut ”vain” ruokailemaan. Kiitos sinulle!” Riitta Kiviranta, päivähoidon ohjaaja, Pieksämäen kaupunki


”Päivästä tuli positiivista palautetta kaikin puolin. Päällisin puolin parasta ihmisten mielestä oli rauhallisuus ja rauhoittuminen. Meillä oli oikein hyvä päivä – kiitos siitä!” Elina Jolma, OP

”Päivä sekä ohjaaja saivat kehuja. Koko porukka oli ensimmäistä kertaa tutustumassa Mindfulnessiin ja rauhoittuminen hektisen kevään jälkeen teki hyvää. Eli se oli loistavaa tyhy -toimintaa meille. Myös harjoitusäänite Ceeston kotisivuilla sai myös kehuja. Suuren kiitokset sinulle!” Saara Blid, Danske Bank

Voimme tarvittaessa räätälöidä koulutuksen juuri teidän tarpeisiin sopivaksi, ota yhteyttä ja pyydä tarjous.

Ota yhteyttä puh. 050 555 0556 tai lähetä sähköpostia veli-pekka.malkiainen@ceesto.fi