MINDFULNESS, TIETOISUUS- JA TUNNETAIDOT LAPSILLE OPAS JA HARJOITUKSIA

Mindfulness, tietoisen läsnäolon harjoituksista on hyötyä kaikille iästä riippumatta. Elämme hyvin hektisessä yhteiskunnassa ja nykyelämän kiire ja suorittaminen aiheuttavat stressiä ja psyykkisiä oireita meille kaikille.

Sadoissa tutkimuksissa on todettu myös lasten hyötyvän mindfulness -taidoista, sekä niiden vaikuttavan myönteisesti lasten psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen.

Lasten ja nuorten parissa tehdyissä tutkimuksissa mindfulness -harjoitteiden on todettu vahvistavan huomiointi- ja keskittymiskykyä sekä auttavan rauhoittumaan. Harjoitusten on myös todettu helpottavan tunteiden säätelyä sekä tukevan myönteistä minäkuvaa.

Harjoitteiden on todettu monissa kouluissa auttavan rauhoittamaan kouluympäristöä ja vahvistamaan keskittymis- ja oppimiskykyä.

Tämä opas ja nämä harjoitukset sopivat perheiden käyttöön ja myös lasten parissa työskenteleville ammattilaisille, kouluihin ja päiväkoteihin. Kaikille jotka ovat kiinnostuneita lasten hyvinvoinnista. Harjoitukset on suunniteltu 4-12 vuotiaille, mutta ne soveltuvat myös nuorille ja aikuisille.

Lataa Mindfulness lapsille opas tästä pdf muodossa

Kuuntele tästä harjoitteet lapsille mp3 muodossa

Hengitysliukumäki harjoitus

Sisäinen säätila harjoitus

Löydät lisää mindfulness harjoituksia lapsille Tämän linkin takaa

Ja löydät lisätietoa mindfulness menetelmästä Täältä